Odvod dima in toplote (svetlobne kupole in trakovi)


Nudimo svetovanje, dobavo, montažo in servisiranje:


  • tip mehanizma pnevmatski CO2 (potisni plin):  mehanizmi delujejo preko CO2  potisnega plina (CO2 bombica). Proženje preko temperaturne ampule ali preko aktivatorja iz požarne centrale. Mehanizmi se lahko uporabijo tudi v kombinaciji z elektromotorjem za potrebe prezračevanja.

  • tip mehanizma elektro 24V ali 48V: mehanizmi delujejo preko elektromotrja 24V ali 48V. Proženje preko krmilne oz. požarne centrale. Mehanizmi se lahko v kombinaciji z krmilno centralo uporabijo tudi za potrebe prezračevanja.

Vsi mehanizmi, ki jih vgrajujemo so certificirani.  Ustrezajo evropski zakonodaji, ki ureja požarnovarnostne zahteve in so v skladu z standardom SIST EN 12101-1:2005 (kot odpiranja, obtežba, temperaturna obstojnost, obremenitev vetra,...).

DODATNI ELEMENTI: krmilne centrale, požarna stikala,  senzorji za dim in toploto ter senzorji za veter in dež, vzdrževanje in servisi  NODT mehanizmov.
Prezračevanje (svetlobne kupole in trakovi)


Nudimo svetovanje, dobavo, montažo in servisiranje:


  • mehanizem elektro 24V ali 230V: delujejo preko elektromotrja 24V ali 230V. Uporabljajo se za potrebe prezračevanja, hod odpiranja 30 cm do 100 cm (različne izvedbe).

  • ročno odpiranje: delujejo preko vrtljivega vretena, ki ga vrtimo s pomočjo teleskopske palice. Hod odpiranja do 30 cm.

  • pnevmatski cilindri: delujejo preko kompriniranega zraka od 4 do 8 barov. Hod odpiranja do 30 cm.

  • izhod na streho: gre za tip ročnega mehanizma in zaklopa, ki omogoča ročno odpiranje kupole pod večjim kotom in s tem omogoča servisni izhod na streho.
 

Vsi mehanizmi, ki jih vgrajujemo so certificirani.  

DODATNI ELEMENTI: stikala, alu odpiralni okvirji s tečaji ter senzorji za veter in dež